Samtaleterapi

SAMTALETERAPI

SAMTALETERAPI

EN RETNINGSORIENTERET PSYKOLOGISK SAMTALEFORMSamtaleterapi er en psykologisk samtaleform, der er retningsorienteret.

Her skabes et fortroligt rum, hvor du bliver støttet igennem din proces.


I samtalen tages der udgangspunkt i det, som fylder hos dig, med plads til udtryk, følelser og fordybelse.

Terapien kan derfor opleves følelsesforløsende og smertelindrende efterhånden, som du begynder at mærke dig selv mere tydeligt. Samtalen kan støtte dig i at:

 • Opnå en dybere klarhed og indsigt i dig selv. 
 • Lære at kunne rumme og håndtere det, som er svært.
 • Håndtere konflikter. 
 • Sætte grænser.
 • Opnå indsigt, håndtere og være i relationer.
 • Opbygge en bedre sammenhæng mellem tanker, følelser og handling.
 • Overvinde magtesløshed og negative tanker.
 • Styrke dit livsmod. 
 • Opbygge en mere meningsfuld hverdag og livsretning.Hvornår?

 • Angst, Stress og / eller Depression.
 • sygdom
 • tristhed
 • selvmedlidenhed
 • sorg
 • ondt i livet 
 • Følelseslammet, tomhedsfølelse. 
 • konflikthåndtering
 • sætte grænser på en konstruktiv måde
 • turde udtryk og stå ved dig selv
 • vrede, frustration
 • irritation, anspændthed, utilfreds
 • finde retning og fokus i dit liv
 • komme igennem kriser f.eks. Skilsmisse, fyret fra jobbet, er blevet pensionist og hvad nu?
 • slippe uhensigtsmæssige handlemønstre
 • mærke glæde
 • motivation og handlekraft, holde fokus


Praktisk information

Når du vælger din terapeut er det vigtigt, at du oplever at have en god kemi med terapeuten, og at du føler dig tryg i samtalen. Dette er en forudsætning for dit udbytte af terapien.


Inden du bestiller tid

Jeg anbefaler, at du gør dig nogle tanker omkring din problematik og dine forventninger til forløbet.


Har du mistanke om eller ved at du har en psykisk og/eller fysisk lidelse, er du forpligtet til at oplyse om dette inden påbegyndt behandling. 

Min anbefalding er, at du ringer til mig inden tidsbestilling, således at vi kan tale om hvorvidt denne behandlingsform kan støtte dig.


Journalføring

Som godkendt RAB (registreret alternativ behandler) i Psykoterapi & Terapeutisk Healingsmassage er jeg forpligtet til at føre journal over behandlingsforløbet.

Dette er med til at højne kvaliteten af dit forløb. Ved dit første møde, vil du blive bedt om at underskrive dit samtykke for, at der bliver ført journal.

Jeg har naturligvis tavshedspligt ifølge gældende regler herom.


Pris og varighed

 

Samtaleterapi

 • Pris 800kr. - 1 time
Natalie Elmkjær


RAB godkendt hos Sundhedsstyrelsen.

(Registreret Alternativ Behandler).


 • RAB godkendt i psykoterapi.
 • RAB godkendt Healingsterapeut.


- Din garanti for kvalificeret behandling -


Medlem af Foreningen af Healingsterapeuterne. www.healingsmassage.com

Kontakt

 

Email: info@natalieelmkjr.dk

Mobil: 30 23 82 29


KBH Terapeuterne

Valby Tingsted 7, 1. sal

2500 Valby

 Copyright @ All Rights Reserved NATALIE ELMKJÆR


Healingsterapi - terapeutisk Healingsmassage & Psykoterapi.

Behandling og håndtering af Stress, Angst, Depression.